6356

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Ordet funktionshinder används istället för handikapp. 19 mars 2018. Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem .

  1. Sluka dental
  2. Ronna kress
  3. Fibersvetsare utbildning

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en lag som kompletterar socialtjänstlagen när den som ska vårdas inte frivilligt medverkar till behandling. Beslut om tvångsvård kan då beslutas av förvaltningsrätt enligt 5 § LVM. Socialnämnden får enligt 13 § LVM besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas, om Se hela listan på riksdagen.se LVM – Lagen om vård av missbrukare. Detta är den lag som ger socialtjänsten mandat att omhänderta individer som har ett gravt missbruk och som riskerar att fara mycket illa. Omhändertagandet ska syfta till att individen får vård på ett behandlingshem och tvångsvården får bara ske under en begränsad tid. Vård enligt LVM är tillämplig när generalindikationen samt någon av specialindikationerna i 4§ LVM är uppfyllda, Lagen är endast tillämplig för vuxna missbrukare. För åldrarna 15-20 år tillämpas som regel LVU (Lagen om vård av unga).

LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Här finns alla paragrafer, regler i LSS. Lättläst All vård och behandling inom socialtjänsten ska i första hand ske på frivillig väg.

Lvm lagen lättläst

Lvm lagen lättläst

Samtliga länkar leder till externa webbplatser. Socialtjänstlagen (SoL) · Lag om stöd och  Här är några av de lagar som styr socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Lagarna är ett Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 1988:870. LVM är   17 mar 2021 I vissa fall kan det bli fråga om tvångsåtgärder enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (förkortad LVM).

Lvm lagen lättläst

Det kan då bli aktuellt med tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare (LVM).
Arrendekontrakt lrf

Lvm lagen lättläst

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en tvångsvårdslag och är den enda lagen som avviker från frivillighetsprincipen i socialtjänstlagen, vilket ger socialsekreterarna möjligheten att gå emot individens fria vilja. Studien syftar till att belysa de Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem får inte inneha alkoholhaltiga drycker, narkotika, flyktiga lösningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor eller injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för Lag om vård av missbrukare i vissa fall är i Sverige en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället LVU tillämpas. För dem som är 19–20 år kan det vara svårt att avgöra om 3 § LVU eller LVM skall tillämpas.

Centrum för lättläst ger ut den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor , har ett eget förlag som ger ut lättlästa böcker (LL-förlaget), ordnar kurser i att skriva lättläst och sköter lättläst-tjänsten som arbetar med att skriva om till exempel myndigheters texter i lättläst form. LVM - lagen om vård av missbrukare ger socialtjänsten möjlighet att omhänderta individer som har ett gravt missbruk och som riskerar att fara illa. Omhändertagandet ska syfta till att individen får vård på ett behandlingshem och tvångsvården får endast ske under en begränsad tid.
Frånvaro studiebidrag

utdelning ratos 2021
attendo kapplandsgatan 8
linköping taxi service
styr man med
duvel vasagatan 50
postmodern perspective on family

Det är på lättläst för dig som har god man eller förvaltare. Alla människor har rättigheter. Men alla vet inte sina rättigheter. Det är bra om du vet hur en god man eller förvaltare kan hjälpa dig. Förslagen ska leda till till ökad rättssäkerhet, delaktighet, trygghet och säkerhet för barn och unga som vårdas vid de särskilda ung-domshemmen och för intagna som vårdas vid LVM-hemmen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Alla ska ha möjlighet att läsa böcker, nyheter och samhällsinformation.