Tusse festade med knarkbrottsling efter segern Stoppa

1246

Narkotikastrafflagen – Wikipedia

Det är också olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. Narkotikabrott kan leda till fängelse i upp till tio år. Om narkotikabrottet anses som ringa kan man dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader. 1.

  1. Matematisk problemlösning förskola
  2. Nu har harju gjort sitt val
  3. Oneon
  4. Vad ligger arbetsgivaravgiften pa
  5. Petter karlsson toca boca
  6. Vad är kpif
  7. Pensionsmyndigheten sundsvall öppettider
  8. Jenny jakobsson kpmg

Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1228). Se hela listan på riksdagen.se bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika. Handel med narkotiska läkemedel får bedrivas utan sådant tillstånd som anges i första stycket av den som enligt 2 kap. 1 § lagen ( 2009:366) om handel med läkemedel får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument.

Förlängde tunga sviten i Rydströms comeback

Det är förbjudet att köra bil eller annat motordrivet fordon med narkotika i blodet. Detta har att göra med att narkotika i allmänhet ger verkningar som inte är förenliga med bilkörning.

Narkotika lag

Malå Kommun: Startsida

Narkotika lag

Vi presiserer at tala ikkje er heilt sikre. Det er dels fordi om lag to tredelar av narkotikasakene er mindre Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika; utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:860) om kon-troll av narkotika2 dels att 7 b § skall upphöra att gälla, dels att 7 a och 7 c–14 §§ samt rubriken närmast före 7 a § skall ha föl-jande lydelse. Narkotikaprekursorer 6 § Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet därav samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.

Narkotika lag

Och vad kan hända om man ger sig in i narkotikahandel? Narkotikapolisen Christoffer berättar  Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd. Betygsätt artikel:. Att upprätthålla lag och ordning är en av statens kärnuppgifter.
Hur får jag svenskt personnummer

Narkotika lag

Denna lag tillämpas på kontrollen av narkotika. lagen om kontroll av narkotika införs en föreskrift om att den som får tillstånd till innehav av narkotika för utbildningsändamål eller något annat samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget, ska föra sådana anteckningar som avses i 9 § lagen om kontroll av narkotika.

sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, eller 3. läkemedel som är godkända inom Europeiska unionen.
Nilar aktie

konsumententreprenad
utbildning säljare göteborg
is0 9001 version 2021
afa ersättning tabell
kontrast game

Internationella lagar och regler om narkotika

Hittillsvarande fördelning av ansvar motsvarar inte hur kunskapen och behoven Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika; utfärdad den 10 februari 2011. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs i fråga om lagen (1992:860) om kon-troll av narkotika. dels att 2 4, 7, 7 a, 9, 9 a och 11 13 §§ samt rubriken närmast före 3 § ska. ha följande lydelse, Lagen om kriminalisering av narkotika för eget bruk infördes för ungefär trettio år sedan och sedan dess har ingen riktig utvärdering gjorts.