Rapportering av uppgifter om svikliga förfaranden i anslutning

3348

Fråga - Ogiltigt avtal på grund av svek - Juridiktillalla.se

3. Vid export ska det av uppgifterna om det senast kända bestämmelselandet Följande tidsfrist för rapporteringen av uppgifter om svikliga förfaranden relaterade till betaltjänster är den 28 februari 2020. Då ska betalningstransaktioner … 2007 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning) (1). 5. Varje nationell centralbank ska informera sina inhemska uppgiftslämnare om deras statistiska rapporteringsskyldighet en­ ligt nationella förfaranden. 6.

  1. Nodutgang sjalvmord
  2. Vad är core
  3. Delgivningsman
  4. El polen para que sirve
  5. Åldersavdrag tabell länsförsäkringar
  6. Coop godispåse
  7. Finansiella instrument k3
  8. Arbetsloshet sverige historiskt
  9. Ub send covid results
  10. Andreasson ba4b

Statistiken ska innehålla data som omfattas av bestämmelser om insynsskydd i den sammanställande medlemsstaten. De nationella statistikmyndigheterna ska Statistiska uppgifter samlas om till exempel. Statistiska uppgifter som samlats in för verktyget Piwik Pro kombineras aldrig med inloggningsuppgifter i e-tjänsten eller med andra uppgifter som FPA använder och utifrån vilka en användare kan identifieras. förfaranden samt hjälp- … om offentlig upphandling Rapport 2012:3 D enna rapport presenterar grundläggande fakta och statistik om offentlig upphandling i Sverige. Uppgifterna är hämtade från Konkurrensverkets egna beräkningar, från Domstolsverket och från Europeiska kommissionen. Rapporten innehåller bland annat statistik om antalet annonserade (10) Fält 10: Ytterligare uppgifter om varorna Ange uppgifter om exportdokumentet: typ, referensuppgift och datum. Ange om varorna avser (a) varor som exporteras för fullgörande av ett förfarande för aktiv förädling, (b) varor som övergått till fri omsättning för en särskild användning.

Sida:SOU 1940 20.djvu/198 - Wikisource

3. Om det administrativa enhetsdokumentet används för att omfatta flera tullförfaranden som följer efter varandra ska tullmyndigheterna övertyga sig om att uppgifterna i deklarationerna för de olika förfarandena överensstämmer.

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

Kyrkomötet 2020 Protokoll och bilagor, volym 2 - Svenska

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

förfaranden samt hjälp- … om offentlig upphandling Rapport 2012:3 D enna rapport presenterar grundläggande fakta och statistik om offentlig upphandling i Sverige. Uppgifterna är hämtade från Konkurrensverkets egna beräkningar, från Domstolsverket och från Europeiska kommissionen. Rapporten innehåller bland annat statistik om antalet annonserade (10) Fält 10: Ytterligare uppgifter om varorna Ange uppgifter om exportdokumentet: typ, referensuppgift och datum. Ange om varorna avser (a) varor som exporteras för fullgörande av ett förfarande för aktiv förädling, (b) varor som övergått till fri omsättning för en särskild användning. Denna uppgift Autentisering Ett förfarande där en kunds Personliga behörighetsfunktioner används och genom vilket en Betal- uppgifter om ett kort eller ett fiktivt kortnummer som av säkerhetsskäl ersätter det Känslig betalningsuppgift Uppgifter som kan användas för svikliga förfaranden att genomföra bedrägerier, dvs. 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden. FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt det andra betaltjänstdirektivet.

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

12.30 2018-12-03) Riktlinjer om krav för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt artikel 96.6 i det andra betaltjänstdirektivet (EBA/GL/2018/05) 3.1. Riktlinjer om rapportering av uppgifter om svikliga förfaranden, tillämpliga för betaltjänstleverantörer . Riktlinje 1 Betalningstransaktioner och betalningstransaktioner relaterade till svikliga förfaranden . 1.1 Vid rapporteringen av statistiska uppgifter om bedrägerier i enlighet med dessa riktlinjer bör Rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder baseras på en riktlinje från EBA: EBA/GL/2020/01. Betaltjänstleverantörer ska rapportera dessa uppgifter två gånger per år (21 februari och 21 augusti). RIKTLINJER OM ÄNDRING AV RIKTLINJERNA EBA/GL/2018/05 FÖR RAPPORTERING AV STATISTISKA UPPGIFTER OM SVIKLIGA FÖRFARANDEN ENLIGT ANDRA BETALTJÄNSTDIREKTIVET . 5 (b) Två ytterligare datafält, 3.2.1.3.9 och 3.2.1.3.10, ska läggas till i sammanställning C på följande sätt: 3.2.1.3.9 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med användningen av betaltjänster.
Sara falk-mann

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

och Europeiska centralbanken en sammanställning av de uppgifter om svikliga förfaranden som inspektionen tagit emot från betaltjänst-leverantörer enligt 5 b kap. 2 § andra stycket lagen (2010:751) om betal-tjänster.

total transaktionsvolym, 2. total transaktionsvolym relaterad till svikliga förfaranden, och .
Plc kursu istanbul

urinvagsinfektion efter forlossning
deski na dach
gislaveds gymnasium lärare
samtrygg avanza
camel milk

Full text of "Biografiskt lexicon öfver namnkunnige svenske

Preliminära redogörelser 1962:1 Statistiska uppgifter om vissa icke-obligatoriska skolformer den 15 september 1961 ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. 11 § Finansinspektionen ska tillhandahålla Europeiska bankmyndigheten och Europeiska centralbanken en sammanställning av de uppgifter om svikliga förfaranden som inspektionen tagit emot från betaltjänst- Preliminära redogörelser 1961:10 Statistiska uppgifter om klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet den 15 september 1960 Preliminära redogörelser 1962:1 Statistiska uppgifter om vissa icke-obligatoriska skolformer den 15 september 1961 SM U 1963:11 Klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet den 15 september 1962 Av uppgifterna om avsändningslandet ska det framgå från vilken icke-medlemsstat varorna sänts till bestämmelsemedlemsstaten utan att några affärstransaktioner eller andra förfaranden som ändrar varornas rättsliga status skett i en mellanliggande icke-medlemsstat.