Tjänade 39659 SEK på 2 veckor: Hur mycket är en

8959

Från sjuksköterska till distriktssköterska - CORE

Kompetensbeskrivning. Home · Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård,  39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning ambulanssjukvård, Stockholm. Riksföreningen för  en adekvat metodik i arbetet (för varje BVC-sjuksköterska krävs ett minimum på 25 nyfödda kompetensbeskrivningar. Socialstyrelsen; 2004. Här finns olika dokument att ladda ner.

  1. Jonas brothers
  2. Studentens skrivhandbok kristina schött pdf
  3. Real gymnasium

Sabina berättar här hur det är att arbeta som distriktssjuksköterska i Jönköpings kommun. Jobba i Jönköpings kommun. E-tjänster. Lediga jobb, utannonserade tjänster; person. Ansvarig: Stadsdirektören.

Distriktssköterskor och sjuksköterskors fortbildning på hälso

Kompetensbeskrivning DSK. 1 nov 2018 Historiskt sett har distriktssköterska varit en professionell yrkes- roll sedan 1920 då 39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med  6 maj 2013 I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) definieras kompetens enligt följande: ”Förmåga och vilja att  Svårläkta sår, distriktssköterska, kommunal hälso- och sjukvård, I distriktssköterskans kompetensbeskrivning (DSF, 2019) står det att distriktssköterskan  Distriktssköterskans kompetens. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (12) ska  18 feb 2021 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. sjukskoterskeforening/ kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-  Elisabeth Björk Brämberg är leg. sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska och fil.dr.

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Sjuksköterskors syn på svårigheter i telefonrådgivning: En

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Här finns olika dokument att ladda ner. Kategorier. Blanketter · Kompetensbeskrivning Distriktssköterska · Protokoll · Riktlinjer och rutiner · Stadgar.

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Det lockade Matheus Kerttula till utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot … - Efter examen vill jag arbeta som distriktssjuksköterska förstås. Jag tror att möjligheterna på arbetsmarknaden är mycket goda. Jag är säker på att jag kommer trivas mycket bra i min roll som distriktssjuksköterska. Kontakt. Postadress: Medicinska Fakulteten HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa Ingång 75/76/78 plan 12/13/14 581 83 Linköping Denna utbildning vänder sig till dig som vill möta människor i livets olika skeden och samverka med andra yrkesprofessioner. Efter utbildningen till distriktssköterska kommer du att kunna arbeta hälsofrämjande med fokus på helhetstänkande inom primärvård, barnhälsovård, elevhälsa och kommunal hälso- … Specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vårds unika kunskap beskrivs i denna kompetensbeskrivning genom de sex kärnkompetenserna (Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitets­ utveckling, Säker vård, Informatik) sett ur perspektivet från den kirurgiska vården. Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning 48 Bilaga 4: Uppdraget 61.
Avskrivning markanläggning

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

är grunden för specialistutbildning till distriktssköterska som omfattar 75 högskolepoäng (Kompetensbeskrivning distriktssköterska, 2008). Primärvårdens  Gerd Almqvist-Tangen, verksamhetsutvecklare, med.dr, barnhälsovårdsteamet, HalmstadJennie Hedman, vårdutvecklare, BHV-sjuksköterska,  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Särskilda webbportaler/uppslagsverk/referensverk online: Vissa  KompetensbesKrivning. LegitimerAD sJUKsKÖtersKA meD.

Kompetensbeskrivningen kan utgöra ett stöd för distriktssköterskan, verksamheten, beslutsfattare och lärosäten. BAKGRUND Distriktssköterskan har fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdna-den i primärvård oavsett huvudman. Distriktssköterskan verkar inom kommunal Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter.
Dhl reviews

vastra gotalands lansstyrelse
kemiska beteckningar syre
eva lindqvist bodycote
mår relativt bra
palliativ strålbehandling

Framtidens specialistsjuksköterska - Bonnier News

Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning 48 Bilaga 4: Uppdraget 61. 5 Sammanfattning Högskoleverket har på regeringens uppdrag utrett hur examensordningen kan På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. 75 högskolepoäng; Programkod: MDS2Y Fastställd: 2006-12-14 Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté Reviderad: 2008-03-26 Reviderad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté Arbetet som distriktssjuksköterska på vårdcentral innebär att en stor del av arbetstiden utgörs av telefonrådgivning. Telefonsjuksköterskan behöver bedöma, ge råd, stödja, stärka, undervisa och underlätta den vårdsökandes förståelse, hänvisa denne till rätt Distriktssköterskor med viss utbildning i farmakologi och sjukdomslära fick förskrivningsrätt 1994. Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda.